Sữa chữa máy in Phúc AN
hotline

Mã sản phẩm: Phần mềm quản lý siêu thị mini

 

Giá: Liên hệ

 

Phần mềm quản lý siêu thị mini

Với cửa hàng siêu thị mini, tiệm tạp hóa việc quản lý số lượng hàng hóa, doanh thu chi tiết theo ngày, tháng, quý, năm… là 1 công việc vô cùng tốn thời gian, và nhân lực….

Để giải quyết những vấn đề trên công ty chúng tôi đã cho ra đời phần mềm quản lý siêu thị mini.

Phần mềm được phát triển trên công nghệ web 2.0 có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi với tốc độ cao và khả năng bảo mật dữ liệu tuyệt đối. Một số chức năng chính của phần mềm:

1. Quản lý danh mục:
Bao gồm các chức năng quản lý danh mục hỗ trợ cho việc nhập liệu, giúp thực hiện công việc nhanh chóng và tránh sai sót; bao gồm các danh mục: Đơn vị tính, quy đổi giữa các đơn vị tính, địa bàn, nhà cung cấp, khách hàng, phân loại thu, chi,…

2. Quản số liệu đầu kỳ:
Bao gồm các chức năng quản lý thông tin đầu kỳ (Hàng tồn đầu kỳ, công nợ khách hàng đầu kỳ, công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, quỹ tiền mặt) tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm nhằm cung cấp số liệu cho các báo cáo: Báo cáo hàng tồn, báo cáo cuối kỳ (từng thời điểm), báo cáo công nợ khách hàng, báo cáo công nợ nhà cung cấp

Giao diện cập nhật hàng tồn đầu kỳ
3. Quản nhập hàng
Cho phép quản lý chi tiết từng phiếu nhập hàng, bao gồm đầy đủ thông tin như: Nhà cung cấp, người nhận, số hóa đơn nhà cung cấp, người tiếp nhận, tỷ lệ chiết khấu, chi tiết hàng hóa,… làm căn cứ tính doanh số, lợi nhận kinh doanh.

4. Quản hóa đơn bán hàng:
Cho phép quản lý chi tiết từng hóa đơn bán hàng, bao gồm đầy đủ thông tin như: số hóa đơn (tự động tạo), khách hàng, người lập, người giao, chi tiết hàng hóa, chi tiết khuyến mãi, khuyến mãi theo từng mặt hàng, khuyến mãi chung theo hóa đơn, công nợ khách hàng, tự động tính nợ cuối kỳ, in hóa đơn theo mẫu yêu cầu.

5. Quản kho hàng:
Cho phép theo dõi số lượng tồn của kho hàng, giá trị hàng tồn, cảnh báo hàng cần nhập thêm
6. Quản tài chính kinh doanh:
Quản lý thông tin thu chi trong hoạt động kinh doanh như: Quản lý thu khác, quản lý chi khác, quản lý chi phí từng chuyến xe giao hàng, quản lý trả lương cho nhân viên.
7. Chức năng báo cáo:
Hệ thống báo cáo đầy đủ, số liệu báo cáo chính xác và hữ ích cho việc theo dõi, cải tiến hoạt động kinh doanh.

Cùng nhiều chức năng tiện ích khác…
Ngoài ra, khi sử dụng phần mềm, quý khách có thể yêu cầu thêm tiện ích, tính năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Phần mềm có thể cài đặt trực tuyến hoặc cài đặt trong mạng nội bộ doanh nghiệp hoặc máy tính cá nhân.